Ουράνιο τόξο

Χειμώνας Νικόλαος (Πέτροβιτς) (1866-1929)

Η μικρή εκκλησιά στο πρώτο επίπεδο απεικονίζεται σε ένα βουκολικό περιβάλλον με απόλυτα ελεγχόμενη χρωματική γκάμα που αντιδιαστέλλεται με το δεύτερο επίπεδο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες