Τοπίο

Φωκάς Οδυσσεύς (1857-1946)

Παραθαλάσσιο ερημικό τοπίο με ελάχιστη βλάστηση. Στο κέντρο της ζωγραφικής επιφάνειας εμφανίζεται μια, πιθανόν, ανδρική μορφή πάνω σε γαϊδουράκι - τούτη είναι...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες