Τοπίο

Βώκος Γεράσιμος (1868-1927)

Αποδίδεται τοπίο στην εξοχή με αφαιρετικό τρόπο χωρία ιδιάιτερη απόδοση της λεπτομέρειας. Στο βάθος της σύνθεσης απεικονίζονται ψηλά κυπαρίσσια ενώ νοητά το...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες