Δέντρα

Χατζόπουλος Γεώργιος (1859-1935)

Η σκηνή έχει τοποθετηθεί σε δάσος κατά την διάρκεια της ημέρας. Κεντρικό θέμα είναι τα δύο δέντρα που βρίσκονται στα δεξιά του πίνακα. Στο επίπεδο που βρίσκονται...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες