Πολιτεία

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898-1977)

Απεικονίζεται η γειτονιά μιάς πόλης με την οργάνωση της αιγυπτιακής τοιχογραφίας. Τα σπίτια αποδίδονται με μία ιδιόρυθμη προοπτική αλλά με μικρογραφική...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες