Τοπίο Μακεδονίας

Φερεκείδης Νικόλαος (1862-1929)

Ο Φερεκείδης που έχει χαρακτηριστεί ως «ζωγράφος του ελληνικού τοπίου» δίνει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του έργου του με τον πίνακα αυτό. Από το κέντρο της...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες