Προσωπογραφία αγοριού

Μαθιόπουλος Παύλος (1876-1956)

Η συγκεκριμένη προσωπογραφία αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της δουλειάς του Μαθιόπουλου. Σε ουδέτερο λευκό βάθος παρουσιάζεται το νεαρό αγόρι που φέρει...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες