Θεριστής

Αργυρός Ουμβέρτος (1883-1963)

Το έργο του με τίτλο «Θεριστής», διαφοροποιείται από άλλα έργα με παρόμοια θεματολογία, καθώς εδώ ο καλλιτέχνης επιλέγει να απεικονίσει την μορφή με πλάτη...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες