Νέος καθιστός

Ιωαννίδης Ευάγγελος (1868-1942)

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μάλλον ελαιογραφική σπουδή, δηλαδή προπαρασκευαστικό σχέδιο, ζωγραφισμένο με χρώμα. Το θέμα του νέου, ο οποίος φορά τοπική...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες