Τοπίο Αττικής

Ιωαννίδης Ευάγγελος (1868-1942)

Στο έργο αυτό ο καλλιτέχνης κατορθώνει να αποτυπώσει ένα κομμάτι του αττικού υπαίθρου με γνήσια αισθαντικότητα και λυρισμό. Η περιγραφικότητα των αδρών...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες