Εικονοστάσι

Γρύσπος Νικήτας (1873-1974)

Μία ιδιότυπη νεκρή φύση πραγματεύεται ο ζωγράφος στην περίπτωση αυτή. Η σύνθεση ετερόκλητων αντικειμένων όπως οι εικόνες, τα βιβλία, το κηροπήγιο και το καντήλι,...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες