Τοπίο

Γκέσκος Κωνσταντίνος (1875-1951)

Στο «Τοπίο», εικονίζεται ένα δέντρο και τα φυτά που το περιβάλλουν, ενώ στο βάθος διακρίνονται τα βουνά. Στις τοπιογραφίες του ο Γκέσκος γενικά λειτουργεί πιο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες