Τοπίο

Ασπρογέρακας Νικόλαος (1879-1942)

Στο «Τοπίο» κεντρικοί άξονες του έργου είναι τα δύο δέντρα του κέντρου, αλλά και το τρίτο στη δεξιά πλευρά της σύνθεσης. Στα αριστερά ένα ζώο βόσκει και στο βάθος...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες