Σκυριανή

Στεφανόπουλος Δημήτριος (1881-1932)

Το θέμα είναι παρμένο από την ελληνική νησιωτική παράδοση. Μια ογκώδης ηλιοκαμμένη γυναικεία μορφή, ντυμένη με παραδοσιακή νησιωτική φορεσιά, παρουσιάζεται...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες