Έργο ψηφιακής συλλογής 411

Σ. Μιχαηλίδης

Εικονίζεται τοπίο με σπίτια και βουνό. Σε πρώτο επίπεδο υπάρχει δρόμος που οδηγεί στις οικίες. Στα αριστερά εικονίζεται πρόσοψη πέτρινου σπιτιού που όμως...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες