Θεσσαλικό τοπίο

Χατζής Βασίλειος (1870-1915)

Ο πίνακας αποτελεί συγκερασμό ηθογραφικής σκηνής και τοπιογραφίας. Μια γυναικεία μορφή, πιθανόν αγρότισσα, εμφανίζεται στο πρώτο επίπεδο και πέραν αυτής...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες