Η μικρή βιολίστρια

Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος (1881-1955)

Τρεις μορφές, οι δύο γυναικείες, στην δεξιά πλευρά του ζωγραφικού χώρου παρακολουθούν ένα μικρό κορίτσι που παίζει βιολί στα αριστερά. Συνθετικά σχηματίζουν δύο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες