Μπούστο κοπέλας

Γαλάνης Δημήτρης (1879-1966)

Το χαρακτικό ανήκει στην κατηγορία των έργων του Γαλάνη που πραγματοποιήθηκαν με την λεγόμενη μαύρη τεχνική της οξυγραφίας, την οποία άρχισε να εφαρμόζει το 1923....

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες