Ο κήπος του Κεραμεικού στο παρίσι

Γαλάνης Δημήτρης (1879-1966)

Στο έργο «Ο κήπος του Κεραμεικού στο Παρίσι», φαίνεται η ποικιλία και οι διακυμάνσεις του ύφους του, καθώς παρατηρείται ένας διαφορετικός τεχνοτροπικός...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες