Μελέτη

Γύζης Νικόλαος (1842-1901)

Στο έργο αυτό φαίνεται να εικονίζεται γυναικεία μορφή η οποία στηρίζεται πάνω σε βράχο και καλύπτει το πρόσωπό της με το χέρι της.

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες