Τοπίο

Μποκατσιάμπης Βικέντιος (1856-1932)

Πρόκειται για την απεικόνιση ψηλών δέντρων με πυκνό φύλλωμα στο βάθος ενός ανοικτού υπαίθριου χώρου. Η σύνθεση είναι συνήθης. Όμως, ο ελεύθερος τρόπος με τον...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες