Γυναίκα στην πόρτα

Γεραλής Απόστολος (1886-1983)

Το έργο «Γυναίκα στην πόρτα», όπως και το «Στο φούρνο» (Αρ. Καταλόγου 82), αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της δουλειάς του, καθώς εμπίπτουν στην θεματογραφία...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες