Μαούνες στο Σηκουάνα

Γουναρόπουλος Γιώργος (1889-1977)

Η πολυετής διαμονή του ζωγράφου στο Παρίσι (1919-1932) είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πινάκων όπως οι «Μαούνες στο Σηκουάνα» που συνοψίζει με αριστοτεχνικό τρόπο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες