Καραβόμυλος της Σάμης

Ιθακήσιος Βασίλειος (1879-1977)

Ο επιτυχημένος αντικατοπτρισμός τόσο του επιβλητικού πέτρινου κτίσματος που καταλαμβάνει το κέντρο της σύνθεσης, όσο και των δέντρων και του ουρανού στα νερά...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες