Έφηβος στην Ακρόπολη

Γουναρόπουλος Γιώργος (1889-1977)

Στο συγκεκριμένο σχέδιο η φιγούρα του νεαρού άνδρα στο πρώτο επίπεδο και ο βράχος της Ακρόπολης που εμφανίζεται πίσω του σε προοπτική σύντμηση αποδίδονται σαν...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες