Πανέρι με φρούτα

Γαλάνης Δημήτρης (1879-1966)

Το «Πανέρι με φρούτα», χρονολογείται πιθανόν λίγο πριν το 1930. Σε σκούρο φόντο έχει τοποθετηθεί ένα καλάθι. Τα φρούτα που είναι μέσα φωτίζουν με τα χρώματά τους...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες