Βάρκα

Γερμενής Βάσος (1896-1966)

Το έργο με τίτλο «Βάρκα», διαφοροποιείται συγκριτικά με τα άλλα της Συλλογής Κατσίγρα, κυρίως λόγω του θέματος, που ανοίγει άλλες προοπτικές χειρισμού. Όλος ο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες