Ζωοπάζαρο

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Από την αγροτική ζωή στον θεσσαλικό κάμπο αντλεί τη θεματογραφία του ο Γιολδάσης στο έργο αυτό, καθώς περιγράφει με όλη τη ζωντάνια του στιγμιότυπου τους...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες