Εκκλησάκι στη λίμνη χιονισμένο

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Ένα από τα θέματα που ο ζωγράφος επεξεργάστηκε με πραγματική εμμονή σε όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας του είναι αυτό του χιονισμένου τοπίου. Ο ίδιος...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες