Θέρος

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Μία χαρακτηριστική αγροτική εργασία, αυτή του θερισμού, περιγράφει με ακρίβεια αλλά και λυρισμό ο Γιολδάσης στο έργο αυτό. Μία ομάδα ανδρών και γυναικών,...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες