Στη βρύση

Παπαπαναγιώτου Σταύρος (1885-1955)

Θέμα της συγκεκριμένης σύνθεσης είναι μια ομάδα γυναικών που πλένουν τα ρούχα τους στη βρύση ενός χωριού. Οι γυναίκες τοποθετούνται διαγώνια και αυτό εξυπηρετεί...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες