Μένητες Άνδρου

Μπραέσας Δήμος (1880-1964)

Στην άποψη ενός ορεινού οικισμού μας εισάγει ένα διώροφο παλιό, σχεδόν εγκαταλελειμμένο, σπίτι στο πρώτο επίπεδο του πίνακα. Η πορεία ενός δρόμου μας οδηγεί στα...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες