Ρόδος

Γερμενής Βάσος (1896-1966)

Το έργο τίτλο «Ρόδος», εκτυλίσσεται στο ύπαιθρο. Τρεις άνθρωποι εικονίζονται να ταξιδεύουν πάνω στα ζώα τους. Στα αριστερά διακρίνεται πιο καθαρά μια κοπέλα με...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες