Παζαριώτες στη γέφυρα του Πηνειού

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Από την αγροτική ζωή στον θεσσαλικό κάμπο αντλεί τη θεματογραφία του ο Γιολδάσης στο συγκεκριμένο έργο, καθώς περιγράφει διεξοδικά ένα στιγμιότυπο από την...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες