Το γεφύρι της Πόρτα Παναγιάς

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Ένα από τα γνωστότερα γεφύρια της θεσσαλικής γης, το γεφύρι της Πόρτα Παναγιάς στα Τρίκαλα, ελκύει στην περίπτωση αυτή το ενδιαφέρον του ζωγράφου. Η σύνθεση...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες