Εσωτερικό

Νικολάου Νίκος (1909-1986)

Το έργο εικονίζει ένα δωμάτιο. Το κέντρο του πίνακα καταλαμβάνει ένα τραπέζι διατεταγμένο οριζόντια. Μια καρέκλα βρίσκεται μπροστά από αυτό με την πλάτη της...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες