Βάρκες

Ποταμιάνος Χαράλαμπος (1909-1958)

Στη θαλασσογραφία αυτή όλο το μπροστινό επίπεδο καταλαμβάνεται από το υγρό στοιχείο, ενώ οι βάρκες απωθούνται πιο μέσα και σκορπίζονται ανάμεσα στα επίπεδα που...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες