Λουόμενες

Μόραλης Γιάννης (1916-2009)

Έργο επηρεασμένο από τον Cezanne εικονίζει τοπίο με γυμνές γυναικείες μορφές. Στο κέντρο του πίνακα βρίσκονται δυο μορφές η μια με γυρισμένη τη πλάτη της στο θεατή...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες