Τοπίο

Μόραλης Γιάννης (1916-2009)

Το έργο εικονίζει νησιώτικο τοπίο και σπίτια. Σε πρώτο επίπεδο εικονίζεται μια μάντρα που η είσοδός της έχει τοποθετηθεί στο κέντρο του πίνακα. Σε δεύτερο...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες