Εκκλησάκι

Κοσμαδόπουλος Γιώργος (1895-1967)

Το έργο με τίτλο «Εκκλησάκι», αποτελεί μία από τις δύο τοπιογραφίες του που ανήκουν στην Συλλογή Κατσίγρα. Πάνω σε έναν λόφο διακρίνεται μία μικρή, λευκή,...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες