Ο Όλυμπος κάτω από το φρούριο

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Το ορεινό τοπίο και κυρίως η μεγαλοπρεπής οροσειρά του Ολύμπου με τον τεράστιο όγκο και τις αιχμηρές κορυφογραμμές αποτελεί μία σταθερά που επανέρχεται συχνά...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες