Μονή Ρουσάνη

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Στα πλαίσια των συχνών ταξιδιών του σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να εμπλουτίσει τις ζωγραφικές του εντυπώσεις, ο Γιολδάσης επισκέφθηκε και την περιοχή των...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες