Το γεφυράκι

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Στο έργο αυτό αποκαλύπτεται και πάλι η προτίμηση του ζωγράφου στην αποτύπωση ειδυλλιακών κομματιών της θεσσαλικής φύσης. Στο πρώτο επίπεδο προβάλλεται το...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες