Εκκλησία με τη λίμνη

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Στο έργο αυτό ο συνδυασμός του γραφικού αρχιτεκτονικού τοπίου και της φυσικής του τοπίου προσφέρει στον ζωγράφο το απαραίτητο οπτικό ερέθισμα ώστε να...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες