Στάλος

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Το έργο έχει τον τίτλο «Στάλος», που σημαίνει τον τόπο όπου βοσκός και ζώα ξεκουράζονται τις μεσημεριανές ώρες. Και πράγματι στο πρώτο εικονιστικό επίπεδο, κάτω...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες