Αλκαζάρ

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Στο έργο αυτό παρουσιάζεται ένα τμήμα του πάρκου Αλκαζάρ στη Λάρισα. Η σύνθεση, που θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή κυρίως ως σπουδή για την προοπτική, βασίζεται...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες