Άνδρας καθιστός

Δημήτρης Κατσικογιάννης (1915-1991)

Η μικρή αυτή μελέτη της ανδρικής μορφής που κάθεται αποκαλύπτει τη σχεδιαστική δεινότητα του Κατσικογιάννη. Τα έντονα περιγράμματα υποχωρούν και οι φόρμες...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες