Ταμπάκικα με τον Κίσαβο

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Θέμα του πίνακα, τα ταμπάκικα, οι χώροι κατεργασίας των δερμάτων στις υπώρειες του Κίσαβου που απλώνεται μεγαλοπρεπής στο φόντο. Η άποψη του τοπίου ευνοεί την...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες