Θέρος

Γιολδάσης Δημήτρης (1897-1993)

Ο θερισμός αποτελεί ένα από τα θέματα που ο ζωγράφος περιέγραψε αρκετές φορές, καθώς του παρείχε την ευκαιρία τόσο συνθετικά όσο και χρωματικά να αποδώσει την...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες