Της ξενιτειάς

Βασιλείου Σπύρος (1902-1985)

Όπως το δημοτικό τραγούδι «Φύσα μαϊστραλάκι μου» (Αρ. Καταλόγου 48) και το «Της ξενιτειάς» αντλεί το θέμα του από τη ζωή των ναυτικών. Και τα δύο απεικονίζουν την...

Επιλέξτε το έργο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες